“Beelzebubs fortællinger…” nu på dansk!

Januar 2022. Det er med stor glæde vi kan præsentere udgivelsen af første bind af G. I. Gurdjieffs store litterære værk "Beelzebubs fortællinger til sit barnebarn" i en, over mange år, gennembearbejdet dansk oversættelse. Bogens ca. 480 sider er første del af en trilogi.

Bogen kan bestilles/købes her:
Det forventes at anden del udgives omkring maj/juni 2024. Det vil blive adviseret hér på hjemmesiden.

 


Fra “Beelzebubs fortællinger til sit barnebarn"

Kapitel 2, side 70....

Hvorfor Beelzebub var i vores solsystem

DET VAR I ÅRET 223 efter Verdens skabelse ifølge
objektiv tidsregning eller, som man ville sige her på
Jorden, i året 1921 efter Kristi fødsel.
Gennem Universet fløj skibet Karnak, som var beregnet
til “transrum”-kommunikation.

Efter at have forladt “Assuparatsata”-rummene, det vil
sige “Mælkevejen”, fløj det nu fra planeten Karatas til solsystemet “Pandetznokh”, hvis sol også hedder “Polarstjernen”.
Ombord på dette “transrum”-skib befandt Beelzebub
sig med sine slægtninge og sit nærmeste følge. Han var på vej til planeten Revozvradendr til en særlig konference, som han efter anmodning fra gamle venner havde indvilliget i at deltage i.
Kun mindet om disse gamle venskaber havde fået ham til at tage imod denne invitation, da han ikke længere var ung, og da den lange rejse og de omskiftelser, den uundgåeligt medførte, på ingen måde var en let opgave for en på hans alder.

Ganske kort før denne rejse var Beelzebub vendt hjem til planeten Karatas, hvor han havde modtaget sin opståen, og fjernt fra hvilken han, på grund af omstændigheder uafhængige af hans eget væsen, havde tilbragt mange år af sin tilværelse under vilkår, der ikke var behørige for hans natur.
Disse mange år, med en tilværelse, der var uegnet for ham, samt perceptioner, der var usædvanlige for hans natur, og de oplevelser som fulgte deraf, og som ikke var behørige for hans væsen, havde ikke kunnet undgå synligt at mærke hans almene tilstedeværelse.
Desuden havde selve tiden nu uundgåeligt ældet ham, og de omtalte usædvanlige livsbetingelser havde bragt Beelzebub, netop den Beelzebub der havde haft så usædvanligt stærk, fyrig og strålende en ungdom, til en ligeledes usædvanlig alderdom.

For længe, længe siden, da Beelzebub endnu boede hjemme på planeten Karatas, var han på grund af sin usædvanligt snarrådige intelligens blevet taget i tjeneste på den “Absolutte Sol”, hvor vor HERSKER HERRE UENDELIGHEDEN havde SIN bolig; og dér blev Beelzebub, sammen med andre som ham selv, sat i tjeneste hos HANS UENDELIGHED.

Da var det, som følge af sin ungdoms endnu ufærdige Fornuft og på grund af sin umodne og derfor stadig impulsive tænkning med ujævnt strømmende associationer – det vil sige på grund af en tænkning, der hvilede på begrænset forståelse, som det er naturligt for væsner, der endnu ikke har opnået fuld ansvarlighed – at Beelzebub så noget i styringen af Verden, der syntes ham “ulogisk”, og efter at have fundet støtte blandt sine fæller, væsner der som han selv endnu ikke var formede, blandede sig i noget, der ikke angik ham.

Takket være fremdriften og styrken i Beelzebubs natur, greb han og hans fællers indblanding snart alles sind, og resultatet var, at det næsten bragte Megalokosmos’ centrale kongedømme til randen af revolution.

Da HANS UENDELIGHED erfarede dette, blev han, tiltrods for sin al-kærlighed og al-tilgivelse, tvunget til at forvise Beelzebub og hans fæller til et af Universets fjerne hjørner, til solsystemet “Ors”, hvis indbyggere simpelthen kalder det for “Solsystemet”, og til at anvise en af planeterne i det solsystem, planeten Mars, som stedet for deres eksistens, med tilladelse til også at eksistere på andre planeter, dog kun i samme solsystem.

Blandt de forviste var foruden Beelzebubs omtalte fæller også nogle, der blot sympatiserede med ham, og endvidere både Beelzebubs og hans fællers følge og underordnede.
De ankom alle sammen med deres husstande til dette fjerne sted, og dér på planeten Mars blev der på kort tid dannet en hel koloni af tre-centrede væsner fra centralt beliggende planeter i vores Store Univers.

.............

Oversættelse © 2021 Det Danske Gurdjieff Selskab

“There do exist enquiring minds, which long for the truth of the heart, seek it, strive to solve the problems set by life, try to penetrate to the essence of things and phenomena and to penetrate into themselves. If a man reasons and thinks soundly, no matter which path he follows in solving these problems, he must inevitably arrive back at himself, and begin with the solution of the problem of what he is himself and what his place is in the world around him.” G.I.Gurdjieff