Aforismer

Stod skrevet med en speciel skrift øverst på væggene i Studie Huset på Prieuré i Fontainebleu – det flg. er et udpluk:

• Hold af det, som ”det” ikke kan lide.

• Det højeste et menneske kan opnå, er at være i stand til at gøre.

• Jo værre betingelserne er i livet, des mere produktivt er Arbejdet, altid forudsat at du husker Arbejdet.

• Husk dig selv altid og alle vegne.

• Husk at du kommer her fordi du allerede har forstået nødvendigheden af at kæmpe med dig selv – kun med dig selv. Tak derfor enhver som giver dig muligheden.

• Her kan vi kun vise vej og skabe betingelser, men ikke hjælpe.

• Vær klar over at dette hus kun kan være nyttigt for dem som har erkendt deres intethed, og som tror på muligheden for forandring.

• Hvis du allerede véd at det er forkert og gør det, begår du en synd, der er svær at råde bod på.

• Det væsentligste middel til lykke i dette liv, er evnen til altid at overveje udadtil, aldrig indadtil.

• Elsk ikke kunst med dine følelser

•  Et sandt tegn på et godt menneske er, hvis han elsker sin far og sin mor

• Døm andre udfra dig selv og du vil sjældent tage fejl.

• Hjælp kun ham, som ikke er en drivert.

• Respektér enhver religion.

• Jeg elsker ham, som elsker arbejde.

• Vi kan kun stræbe efter at være i stand til at være Kristne.

• Døm ikke et menneske på andres historier.

• Tag i betragtning, hvad folk tænker om dig – ikke hvad de siger.

• Tag Østens forståelse og Vestens viden – og søg da.

• Kun den, som kan tage vare på andres ejendom, kan have sin egen.

• Kun bevidst lidelse giver mening.

• Det er bedre midlertidigt at være en egoist end aldrig at være retfærdig.

• Udøv først kærlighed på dyr, de er mere sensitive.

• Ved at lære andre, lærer du selv.

• Husk at her er arbejdet ikke for arbejdets skyld – det er kun et redskab.

• Kun han kan være retfærdig, som kan sætte sig selv i andres sted.

• Hvis du ikke fra naturens hånd har et kritisk sind, er dit ophold her nytteløst.

• Han som har gjort sig fri af sygdommen “i morgen”, har en chance for at opnå, hvad han kom her for.

• Velsignet ham som har en sjæl, velsignet ham som ingen har, men ak og ve for ham som har den i undfangelse.

• Hvile kommer ikke fra kvantiteten, men fra kvaliteten af søvn.

• Sov lidt uden beklagelse.

• Energien brugt på aktivt indre arbejde bliver her og nu omformet til friske forsyninger, men den brugt på passivt arbejde er tabt for evigt.

• Et af de bedste midler til at vække ønsket om at arbejde på dig selv, er at erkende, at du kan dø hvert øjeblik. Men du må først lære hvordan du husker det.

• Bevidst kærlighed vækker det samme til gengæld. Følelsesmæssig kærlighed vækker det modsatte. Fysisk kærlighed afhænger af type og polaritet.

• Bevidst tro er frihed. Følelsesmæssig tro er slaveri. Mekanisk tro er tåbelighed.

• Håb, når det er dristigt, er styrke. Håb, med tvivl, er fejhed. Håb, med frygt, er svaghed.

• Mennesket er givet et bestemt antal erfaringer – økonomiserer han med dem, forlænger han sit liv.

• Her er der hverken russere eller englændere, jøder eller kristne, men kun dem der forfølger ét mål – at være i stand til at være.

Oversættelse © 2014 Det Danske Gurdjieff Selskab

“There do exist enquiring minds, which long for the truth of the heart, seek it, strive to solve the problems set by life, try to penetrate to the essence of things and phenomena and to penetrate into themselves. If a man reasons and thinks soundly, no matter which path he follows in solving these problems, he must inevitably arrive back at himself, and begin with the solution of the problem of what he is himself and what his place is in the world around him.” G.I.Gurdjieff